Platform

by mumtaz

Genellikle teknolojik bir altyapı yardımıyla kişileri, grupları ve kaynakları birbirine bağlayarak, aralarındaki iletişim ya da etkileşimler üzerinden değer yaratan yapılara platform denir. Platform temelli işler eskiden beri var olsa da son dönemde bu kadar çok konuşulmasının sebebi teknoloji sayesinde fiziksel altyapıya ve varlıklara olan gereksinimin ortadan kalkması ve artık çok düşük maliyetlerle platformların kurulabilmesi. Alışveriş merkezlerinin alıcılarla satıcıları bir araya getirmesi, gazetelerin reklam verenlerle okuyucuları birleştirmesi, açık arttırma düzenleyen şirketler platform temelli iş modelinin oldukça eskiye dayanan örnekleri.