Abonelik

by mumtaz

Abonelik herhangi ürünü/hizmeti bir defaya mahsus değil, tekrar eden dönemlerde satın almak (veya kiralamak) anlamına gelir. Abonelik temelli iş modellerinin geçmişi 16. Yüzyıla kadar uzanıyor. Savaşlar sonucunda toprakların el değiştirmesi ya da yeni yerlerin keşfedilmesi haritaların güncellenmesini zorunlu kılıyor. Avrupalı haritacılar ise, kaç adet satılacağını bilmeden haritaların güncellenmesi maliyetini üstlenmek istemiyorlar. Bu problemi çözmek adına, müşterilerine tek bir harita satmak yerine, onları abone olmaları konusunda teşvik ediyorlar. Sonrasındaki yıllarda özellikle basılı yayın tarafında abonelik her zaman çok kullanılan bir model olsa da çeşitli sebeplerle diğer sektörler tarafından bir türlü benimsenmiyor.